Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisano umowę na remont drogi w Piaskach

W dniu 23.06.2022r. podpisano umowę z firmą S-PROBUD BUDOWA Sp. z o.o. ze Stargardu na wykonanie zdania pn. „Remont drogi gminnej w Piaskach”. Zadanie polegać będzie na wykonaniu remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej drogi gminnej w Piaskach o długości około  600 m, mieszanką mineralno-asfaltową przy pomocy remontera drogowego typu „Patcher”. Koszt inwestycji wyniesie 120 917,61 zł brutto.

Wersja XML