Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyróżnienie w wojewódzkim konkursie ekologicznym pn. „Cztery pory roku z OZE”

Uczeń Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie – Maciej Balcerek został wyróżniony przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego  w wojewódzkim konkursie ekologicznych pn. „Cztery pory roku z OZE” w ramach Wielkopolskich Dni Energii 2022, zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Dnia 21 czerwca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Wicemarszałek Krzysztof Grabowski dokonał wręczenia nagród. Dodatkowym wyróżnieniem i niespodzianką  była obecność podczas uroczystości Wójta Gminy Łęka Opatowska  Adama Kopisa – organu prowadzącego szkołę.

Uczniowie klasy VII-VIII w ramach konkursu mieli za zadanie w pierwszym etapie rozwiązać test z zakresu wiedzy o odnawialnych źródłach energii i wykonać pracę różną techniką w formie kalendarza na temat promowania odnawialnych źródeł energii, nawiązującego do nazwy konkursu i swojego regionu.

Celem Wielkopolskich Dni Energii jest propagowanie idei stosowania odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, racjonalnego wykorzystania energii oraz szeroko pojętej gospodarki niskoemisyjnej co ma sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi Regionu.

Maciejowi gratulujemy a szkole życzymy dalszego podnoszenia świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

 

 

Wersja XML