Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w Siemianicach

W niedzielę 12 czerwca 2022 r. po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, na boisku sportowym w Siemianicach  odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze. W zawodach udział wzięło 26 sekcji. Komendant Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Sławomir Osada wprowadził na płytę boiska drużyny oraz złożył meldunek o gotowości przystąpienia do zawodów sportowo-pożarniczych. Uroczystego otwarcia dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Tomasz Jerczyński witając wszystkich zawodników oraz gości. Nad przebiegiem zawodów czuwała Komisja Sędziowska pod przewodnictwem głównego sędziego Sebastiana Błażejewskiego. Drużyny rywalizowały ze sobą w dwóch kategoriach: w sztafecie pożarniczej oraz w ćwiczeniach bojowych. O miejscu zajętym przez drużynę decydował łączny czas ukończenia obu konkurencji. Jako pierwsi na starcie stanęli młodzieżowcy, po nich rywalizację rozpoczęli seniorzy. Wszystkie jednostki zacięcie walczyły o jak najlepszy czas. Licznie zgromadzeni widzowie mieli okazję podziwiać sprawność jednostek ze swoich miejscowości. Dodatkową atrakcją niedzielnych zawodów sportowo - pożarniczych była prezentacja sekcji seniorów w zakresie musztry.

Po zaciętej rywalizacji klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

Kategoria MDP żeńska:
I miejsce OSP Trzebień
II miejsce OSP Siemianice
III miejsce OSP Piaski

Kategoria MDP męska:
I miejsce OSP Trzebień
II miejsce OSP Piaski
III miejsce OSP Opatów

Kategoria C – żeńska (seniorki):
I miejsce OSP Biadaszki
II miejsce OSP Piaski
III miejsce OSP Opatów

Kategoria A – męska (seniorzy):
I miejsce OSP Biadaszki
II miejsce OSP Piaski
III miejsce OSP Szalonka

Po oficjalnym ogłoszeniu wyników zawodów przez sędziego głównego, odbyła się uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom. Puchary, medale, dyplomy oraz nagrody   w formie bonów pieniężnych wręczyli: Wójt Gminy Adam Kopis, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Tomasz Jerczyński,  Komendant Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Sławomir Osada, Prezes Honorowy Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Jerzy Flaczyk oraz Skarbnik Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Jan Bartosik.

Dodatkowo wyróżniono najmłodszego uczestnika tegorocznych zawodów – Fabiana Pacynę z OSP Raków oraz najstarszego zawodnika Leszka Nawrota z OSP Piaski.

Wójt Gminy podziękował organizatorom za przygotowanie techniczne obiektu i urządzeń do przeprowadzenia zawodów oraz za obsługę i nadzór nad sprawnym przebiegiem rywalizacji. Przeprowadzane  zawody sprawdzają poziom wyszkolenia i umiejętności jednostek OSP. Przy okazji jest to sprawdzian własnych możliwości, poznanie swoich słabych stron, co pozwala w przyszłości przygotować się lepiej do prawdziwych działań przeciwpożarowych. Poza tym zawody to emocjonująca rywalizacja dla zawodników i świetne widowisko dla widzów.

 

 

 

 

 

Wersja XML