Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej przystąpił do Resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2022r. realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W dniu 24 lutego 2022r. została podpisana Umowa na realizację w/w Programu opiewająca na kwotę dofinansowania w wysokości 9.600,00 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie oraz czasowe odciążenie od codziennych obowiązków opiekuńczych członków rodziny i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi:

Efekty Programu:

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022r zapewni wsparcie członkom rodzin lub opiekunom osób niepełnosprawnych w ich codziennych obowiązkach. Pozwoli im wygospodarować czas niezbędny na odpoczynek i regenerację, załatwiania spraw urzędowych lub wizytę u lekarza. Usługi opiekuńcze pozwolą zapewnić czasową opiekę osobom niepełnosprawnym w czasie, gdy opiekunowie nie będą w stanie z różnych powodów wykonywać swoich obowiązków.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu.

Wersja XML