Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OPASKA BEZPIECZEŃSTWA Z USŁUGĄ CAŁODOBOWEJ OPIEKI

Logo Opaska.jpeg

OPASKA BEZPIECZEŃSTWA Z USŁUGĄ CAŁODOBOWEJ OPIEKI DLA SENIORA W RAMACH PROGRAMU MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2022, MODUŁ II „OPIEKA NA ODLEGŁOŚĆ”.

W ramach programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, Moduł II,
 9 seniorów z Gminy Lęka Opatowska w dniu 31 maja 2022 roku otrzymali za darmo „opaskę bezpieczeństwa”. Mieszkańcy mogą korzystać  z opaski od czerwca do grudnia 2022 roku. Program ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób starszych w ich miejscu zamieszkania.

Opaska bezpieczeństwa  jest połączona z usługą operatora pomocy (24 h na dobę siedem dni w tygodniu) – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej lub wezwać służby ratunkowe.

Program finansowany w całości ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 

Wersja XML