Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego
wszystkim Pracownikom Samorządowym, Radnym
oraz wszystkim tym, którzy współtworzą samorząd i pracują dla dobra lokalnych społeczności Gminy Łęka Opatowska
składam najserdeczniejsze życzenia i podziękowania.

Dzięki Państwa profesjonalizmowi, trudowi i oddaniu
udaje się realizować kolejne inicjatywy
podnoszące komfort życia mieszkańców.

Życzę zdrowia, wytrwałości i gorliwości w działaniu.
Niech kolejne lata obfitują w liczne sukcesy,
zaufanie społeczne, niosą satysfakcję
z dobrze wykonywanych zadań oraz będą szczęśliwe
pod względem osobistym jak i zawodowym

 

 

27.05.2022 r.                                                                             Wójt Gminy Łęka Opatowska

                                                            /-/ Adam Kopis

 

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML