Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej

                                „Tylko guziki nieugięte
                                
przetrwały śmierć świadkowie zbrodni (…)
                                
potężny głos zamilkłych chórów
                                
tylko guziki nieugięte
                                 guziki z płaszczy i mundurów"

                                                                 Zbigniew Herbert

 

22 maja to niezwykle istotna data dla mieszkańców Gminy Łęka Opatowska. Tego dnia miała miejsce uroczystość  odsłonięcia  tablicy pamiątkowej  Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej Policjantów Posterunku Policji Państwowej w Opatowie zamordowanych przez sowieckie NKWD.

Gmina Łęka Opatowska wspólnie ze Stowarzyszeniem „Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński” podjęli inicjatywę upamiętnienia Policjantów Policji Państwowej Posterunku w Opatowie, jeńców obozu w Ostaszkowie, którzy wiosną 1940 roku zastali zamordowani w Twerze  i pochowani w Miednoje. Tablica, na której znajdują się nazwiska czterech funkcjonariuszy przedwojennego posterunku w Opatowie została umieszczona   w honorowym miejscu na ścianie budynku obecnego Posterunku Policji w Opatowie. Tablica upamiętnia zamordowanych policjantów:  Kazimierza Eitnera, Marcina Fajfera, Jana Ogrodowicza i Jana Kijanowskiego.

Honorowy patronat nad uroczystością objęła Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg. W uroczystościach udział wzięli bliscy pomordowanych,  parlamentarzyści, samorządowcy, Komendant Wojewódzki Wielkopolskiej Policji nadinspektor Piotr Mąka, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, dyrektorzy szkół i instytucji, harcerze i zaproszeni goście. 

Obchody rozpoczęto  Eucharystią w Kościele Parafialnym w Opatowie. Wyjątkowy charakter Wydarzenia podkreśliła obecność Kompanii Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu,  Wrocławskiej Orkiestry Dętej oraz  pocztów sztandarowych.

Po mszy świętej uczestnicy Wydarzenia przemaszerowali  na plac przed remizą OSP, gdzie odbył się uroczysty Apel Pamięci oraz rozbrzmiała salwa honorowa.

Pamiątkową  tablicę poświęcił proboszcz parafii św. Floriana w Opatowie Józef Wachowiak. Uroczyście odsłonili ją Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, Komendant Wojewódzki Wielkopolskiej Policji nadinspektor Piotr Mąka, Wójt Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis oraz  Prezes Stowarzyszenia „Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński” Mirosław Wiśniewski.

W swoim wystąpieniu Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Piotr Mąka mówił: To jest kolejne miejsce, w którym chcemy zostawić dla potomnych znaki, które muszą być –– Znaki, które budują naszą tożsamość narodową, naszą historię. Bez historii, bez prawdy o której była mowa nie można budować przyszłości.

Dziś, na tej wymownej tablicy zostali upamiętnieni czterej aspiranci, którzy pracowali na terenie naszej gminy. Razem ze stowarzyszeniem ,,Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński’’, którego obecnym tu przedstawicielom bardzo dziękuję za wspólne kreowanie właściwych postaw i zachowań patriotycznych, a dziś szczególnie za budowanie międzypokoleniowej więzi historycznej, a także wspieranie działań w kierunku społeczeństwa obywatelskiego, z tego miejsca dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tej wymownej, patriotycznej i z wielkim przekazem historycznej uroczystości – powiedział wójt gminy Adam Kopis

To bardzo ważne wydarzenie dla nas mieszkańców tej ziemi, tutaj na początku Wielkopolski - podkreślił Mirosław Wiśniewski Prezes Stowarzyszenia „Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński”. Bardzo serdecznie dziękuje mieszkańcom Gminy Łęka Opatowska za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia - Wasz patriotyzm, szacunek do historii Naszej małej ojczyzny przyczynił się do upamiętnienia tych, którzy 82 lata temu oddali życie za Ojczyznę - dodał prezes Stowarzyszenia.

Następnie delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod nowo odsłoniętym upamiętnieniem.

Na zakończenie uroczystości referat historyczny pt. „Zbrodnia Katyńska – Martyrologia Policjantów RP na ziemi kępińskiej” wygłosił nadkom. Mateusz Lewek.

 

 

 

 

 

Wersja XML