Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarcie Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego

W dniu 22 maja 2022 roku dokonano uroczystego otwarcia Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Opatowie. W uroczystości, na zaproszenie Wójta Gminy Adama Kopisa i Kierownik Centrum Lucyny Kasprzak udział wzięli: Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, parlamentarzyści, przedstawiciele wojewody, władz samorządowych, dyrektorzy szkół i instytucji, projektant i wykonawca robót budowlanych, podopieczni i mieszkańcy Centrum wraz z rodzinami oraz pracownicy placówki.

Budowa Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego  na terenie Gminy Łęka Opatowska była odpowiedzią na realne potrzeby naszych niepełnosprawnych mieszkańców i ich rodzin.  Dzięki tej inwestycji oferujemy pomoc w formie całodobowego zamieszkiwania 6 osobom, oraz pomoc w formie dziennego zamieszkiwania 15 osobom.  Projektując ten budynek, zależało nam, by stworzyć domowe warunki zamieszkiwania, gwarantujące mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, komfortu, odpoczynku, pielęgnowania relacji z innymi mieszkańcami, rodziną, przyjaciółmi oraz możliwość prowadzenia normalnego codziennego życia, przygotowania posiłków, rozwoju zainteresowań. Specjalistyczna, profesjonalna kadra, oprócz zaspokajania  potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, stymulowania sprawności ruchowej i kompetencji  poznawczych  pozwala na podejmowanie przez mieszkańców aktywności na miarę ich potrzeb i możliwości, dając im docelowo szanse na samodzielne i niezależne życie. Działania ukierunkowane są przede wszystkim na to, by mieszkańcy  mieli możliwość nabycia kompetencji niezbędnych  w życiu codziennym ( m.in. robienie zakupów, przygotowanie posiłków, robienie prania, utrzymywanie czystości). Mieszkańcy COM mają również dostęp do usług fizjoterapeuty oraz wsparcia psychologa- podkreślała Lucyna Kasprzak.

Uroczyste otwarcie obiektu było również okazją do złożenia podziękowań wszystkim zaangażowanym w powstanie centrum. Szczególne podziękowania za wszelką pomoc przy realizacji tego przedsięwzięcia wójt gminy skierował do Pani Minister Marleny Maląg. Wójt wyraził wdzięczność za tworzenie możliwości korzystania z takich programów, które mają realny wpływ na pozytywne zmiany w małych, lokalnych społecznościach.  Powstanie Centrum w Gminie Łęka Opatowska stanowi bowiem wielowymiarową pomoc nie tylko dla niepełnosprawnych uczestników programu, ale również  dla ich rodzin i bliskich, którzy  na co dzień zajmują się ich opieką. „Jeszcze raz dziękuję wszystkim Państwu, że przez takie programy rządowe zauważamy drugiego człowieka, który potrzebuje pomocy lub chociaż dobrego słowa”- powiedział wójt Adam Kopis.

Podczas uroczystości, Centrum Opiekuńczo Mieszkalne zostało poświęcone przez proboszcza Parafii w Opatowie- ks. Józefa Wachowiaka. Kulminacyjnym momentem wydarzenia było symboliczne przekazanie klucza na ręce Pani Kierownik oraz podopiecznych ośrodka. 

Należy podkreślić, iż realizacja powyższej inwestycji nie byłaby możliwa bez pozyskania środków zewnętrznych. Na budowę oraz wyposażenie budynku  Gmina Łęka Opatowska otrzymała dotację w wysokości  2 553 358,00zł. z Funduszu Solidarnościowego. Natomiast na funkcjonowanie obiektu pozyskano środki w wysokości 964 800,00 zł.

 

 

Wersja XML