Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Wójta Gminy Łęka Opatowska

 

Wójt Gminy Łęka Opatowska

prosi o regulowanie należności z tytułu podatku, opłat za wodę i śmieci w obowiązujących z mocy prawa terminach.

Podatnicy mogą zweryfikować swoje płatności w pokoju nr 115 Urzędu Gminy lub telefonicznie pod nr 62 78 14 530.

Wersja XML