Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole podatkowe na terenie Gminy Łęka Opatowska

Wójt Gminy Łęka Opatowska informuje, iż w miesiącu maju br. po przerwie spowodowanej pandemią wracamy do przeprowadzania kontroli podatkowych w zakresie powierzchni użytkowych budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wartości budowli oraz gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kontrola podatkowa jest elementem prawnego systemu kontroli, jej zadaniem jest sprawdzenie, czy kontrolowani, to jest podatnicy wywiązują się
z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. W artykule 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ustrojodawca wskazał, że podstawowym obowiązkiem każdego obywatela jest ponoszenie ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie.
W każdym działaniu potrzebna jest elementarna uczciwość. Reguła ta dotyczy w sposób szczególny prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, przyjmując zasadę, że uczciwość po prostu się opłaca, unika różnego rodzaju ryzyka, dlatego jeżeli istnieją podatnicy mający pewne sprawy nieuregulowane zapraszamy do złożenia odpowiedniej informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

Przepisy dotyczące kontroli podatkowej zawarte są w ustawie z 29 sierpnia 1997 r.– Ordynacja podatkowa. Jeśli kontrolowany jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą, a kontrola dotyczy tej działalności, organ kontrolujący stosuje w sprawach nieuregulowanych
w Ordynacji także przepisy ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Wersja XML