Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Symboliczne otwarcie drogi

W środę 4 maja  w Gminie Łęka Opatowska gościł Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Wizyta związana była z uroczystym otwarciem drogi  Biadaszki – Kuźnica Skakawska. Symbolicznego otwarcia dokonał Marszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Krzysztof Szoszkiewicz, Wójt Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis.

Bardzo się cieszę, że udało się to zrealizować i gratuluję, panie wójcie. My po swojej stronie zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić: po wielkopolsku, gospodarnie. Mam nadzieję, że dojdzie do tego połączenia z Kuźnicą Skakawską, bo wtedy faktycznie będzie miało to głęboki sens, będzie ta droga połączona. Życzę, żeby to udało się zrealizować już u naszych sąsiadów – podkreślił Marszałek Krzysztof Grabowski.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie byłaby możliwa, gdyby nie wysokie dofinansowanie jakie udało się pozyskać. Na przebudowę drogi w Biadaszkach, Gmina Łęka Opatowska otrzymała bowiem dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 500 000,00 zł.

 

 

 

 

 

Wersja XML