Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ważna informacja! Odbiór folii rolniczych

W związku z przystąpieniem Gminy Łęka Opatowska do programu: „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także rozstrzygnięciem zapytania ofertowego na wykonanie usługi odbioru folii informujemy, iż wykonawcą zadania pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag będzie firma:

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „SO-MASZ” s. c.

 Janusz Socha, Krzysztof Socha

ul. Leśników Polskich 65

98-100 Łask

Rolnicy będą zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć POSEGREGOWANE folie rolnicze wg. rodzaju odpadu tj. na:

Odbiór odpadów odbędzie się na terenie oczyszczalni ścieków w Opatowie, ul. Słoneczna 13 w dniu 16.05.2022r. od godz. 7.00

Rolnicy, którzy w dniu 16.05.2022r. nie dostarczą odpadów z folii rolniczych pod wskazany adres w wyznaczonych godzinach nie będą mieć możliwości oddania odpadóww inny dzień.

UWAGA: Każdy z rolników, który zadeklarował chęć oddania odpadów z folii rolniczych otrzyma pisemną informację, o której godzinie ma przyjechać pod wyżej wskazane miejsce na odbiór odpadów.

Folie zostaną odebrane od rolników, którzy zadeklarowali zamiar przystąpienia do zadania poprzez wypełnienie ankiety oraz złożyli oświadczenia potwierdzające, iż nie został przez nich wykorzystany limit pomocy de minimis. Folie zostaną odebrane w ilości nie większej niż zadeklarowano w ankiecie.

 

WÓJT GMINY

/-/ mgr Adam Kopis

 

Wersja XML