Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Korpus Wsparcia Seniorów

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

zestaw_logo.jpeg


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej przystąpił do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł II, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. opieki na odległość.

 Adresaci programu:

Finansowanie programu :

Program finansowany w całości ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Planowany okres realizacji :

czerwiec – grudzień 2022 roku

Otrzymana kwota :

Moduł II – 8752,83 zł.

Nie wymagany wkład własny.

Główny cel programu:

Program ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób starszych w ich miejscu zamieszkania.

Działania programu:

W ramach programu przewidziane są działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. opieki na odległość. Seniorom zostaną dostarczone specjalne opaski, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), lub wezwać służby ratunkowe.

Starsze osoby nie będą musiały mieć telefonu. Urządzenia będą wyposażone w następujące funkcje:

Skorzystaj z programu:

Osoby w wieku 65+  (bądź osoby inne znające takie osoby) zainteresowane bezpłatnym skorzystaniem z opasek bezpieczeństwa wraz z systemem zdalnej teleopieki proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej, pod numerem telefonu 62 78 14 525

Ważne

Planowana ilość osób objętych wsparciem w ramach Modułu II – 9 osób

Usługa ”opieki na odległość” realizowana w ramach tego programu byłaby BEZPŁATNA dla mieszkańców naszej Gminy.

Zgłoszenia należy dokonywać  od 09 maja 2022 r do 18 maja 2022 poprzez złożenie w siedzibie GOPS w Łęce Opatowskiej oraz  za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub e-mail: formularza zgłoszeniowego w razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 62 78 14 525

Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony GOPS lub bezpośrednio w siedzibie Ośrodka.

PDFFormularz zgłoszeniowy Korpus Wsparcia Seniorów.pdf (39,18KB)
 

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń  do GOPS  w Łęce Opatowskiej

DOCXPlakat Korpus Wsparcia Seniorów.docx (1,45MB)
 

Wersja XML