Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

   Z okazji Dnia Strażaka! składamy na ręce Prezesów i Zarządów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łęka Opatowska wszystkim Druhnom i Druhom słowa podziękowania za ofiarność i trud ponoszony w tak niezwykle niebezpiecznej misji ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego, za bezinteresowną służbę i zaangażowanie oraz gotowość do niesienia pomocy.
   Życzymy Wam wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, dużo zdrowia, wytrwałości, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji oraz spełnienia wszelkich planów i zamierzeń.
   Niech święty Florian - patron wszystkich strażaków otacza Was stałą opieką w każdej sytuacji, w wypełnianiu strażackiej powinności dla drugiego człowieka!


Z wyrazami szacunku

 Wójt Gminy Łęka Opatowska                                    
 /-/ Adam Kopis                                                                                  

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łęce Opatowskiej
/-/ Tomasz Jerczyński

Wersja XML