Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Syreny alarmowe 10 kwietnia br.

Wójt Gminy informuje, iż w związku z upamiętnieniem 12 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej w dniu 10 kwietnia 2022 r. o godz. 8.41 zostaną na terenie Gminy Łęka Opatowska uruchomione syreny alarmowe - sygnał ciągły 1 minutowy. Włączenie syren odbędzie się na podstawie paragrafu 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96) w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania.

 

Wójt Gminy Łęka Opatowska

/-/ Adam Kopis         

Wersja XML