Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie do przebudowy dróg

W dniu 06.04.2022r. w Bralinie Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego  Krzysztof Grabowski spotkał się z włodarzami gmin z powiatu kępińskiego w celu podpisania umów w sprawie udzielenia pomocy finansowej na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W tym roku Gmina Łęka Opatowska otrzymała ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego dofinansowanie w wysokości 91 500,00 zł. i zgodnie ze złożonym wnioskiem, środki te zostaną przeznaczone na przebudowę ul. Pogodnej w Opatowie. Przetarg na przebudowę odcinka drogi o długości ponad 800 metrów zostanie ogłoszony prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu.

 

 

Wersja XML