Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

X edycja konkursu dla organizacji pozarządowych!

30 marca 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert pn. „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” skierowanego do organizacji pozarządowych, celem wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich.

Na realizację konkursu zabezpieczono środki w wysokości 350 tysięcy złotych.

Maksymalna wysokość dofinansowania jednego zadania zleconego w ramach konkursu wynosi 10 tysięcy złotych, nie więcej jednak niż 80% całkowitego kosztu zadania. Wkład własny oferenta w realizację zadania powinien wynosić minimum 20% całkowitego kosztu zadania.

Konkurs obejmuje zadania, które:

Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do 25 kwietnia 2022 roku (poniedziałek) do 15:30 w następującej formie:

O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty do Punktu kancelaryjnego (nie decyduje data stempla pocztowego).

 

PDFOgloszenie_NWW_2022.pdf
 

Wersja XML