Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Gmina Łęka Opatowska wraz z dwoma szkołami podstawowymi /Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzebieniu i Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Opatowie/ pozyskała 5600,00 zł w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025". Środki te zostaną przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, zakup elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz na realizacje działań promujących czytelnictwo.

Wersja XML