Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podziękowanie za okazaną pomoc

Szanowni Mieszkańcy Gminy, Przedsiębiorcy, Przedstawiciele Stowarzyszeń!

Dziękuję za wsparcie, życzliwość, zaangażowanie oraz wielkie serce włożone w  organizację pomocy na rzecz poszkodowanych w konflikcie zbrojnym na Ukrainie. Wiem, że wielu mieszkańców naszej gminy otworzyło już swoje domy, dając uchodźcom bezpieczne schronienie i wyżywienie. Jestem dumny, że nasi mieszkańcy tak licznie podejmują szereg inicjatyw, aby wesprzeć w jakikolwiek sposób osoby, które uciekają przed wojną. Jestem dumny, że nasi mieszkańcy tak licznie podejmują szereg inicjatyw aby wesprzeć uchodźców. To piękny i szlachetny gest, za który raz jeszcze serdecznie dziękuję.

Pragnę przekazać podziękowania Strażakom z OSP Łęka Opatowska za gotowość i pomoc   w transporcie uchodźców jak i transporcie darów, lokalnym firmom za bezpłatny transport darów dla osieroconych, małych uchodźców z Ukrainy oraz za wszelkie materialne wsparcie i szlachetny gest pomocy potrzebującym.

Wszystkich chętnych do udzielenia pomocy obywatelom mieszkającym na Ukrainie informuję, że obecnie można przekazywać wsparcie finansowe na niżej wymienione fundacje:

Przypominamy, że każdy obywatel Ukrainy, który przekroczył granicę Polski po 24.02.2022 r. i obecnie przebywa na terenie gminy Łęka Opatowska proszony jest o kontakt pod numerem tel. 627814525 w celu zgłoszenia i określenia potrzeb pomocowych.

O organizowaniu kolejnych zbiórek darów rzeczowych poinformujemy, jak tylko taka pomoc będzie wskazana.

                                                                                               Z wyrazami szacunku

                                                                                                     Wójt Gminy
                                                                                                   /-/Adam Kopis   

Wersja XML