Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Badania archeologiczne na planowanej trasie S11

Decyzja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie udzielenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziałowi w Opolu pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych nieinwazyjnych powierzchniowych w związku z budową drogi ekspresowej S11 Kępno – A1 (z wyłączeniem obwodnicy Olesna), pododcinka Kępno – granica województwa na terenie pow. kępińskiego, woj. wielkopolskiego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45 – 085 Opole na terenie działek ewidencyjnych wykazanych w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej decyzji.

PDFDecyzja.pdf (339,39KB)

PDFPrezentacja BDOT10k.pdf (1,07MB)

PDFWykaz działek ewidencyjnych na terenie gminy Łęka Opatowska.pdf (846,53KB)

PDFWykaz działek ewidencyjnych na terenie gminy Baranów.pdf (305,41KB)

Wersja XML