Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisano umowy z organizacjami pozarządowymi

Ponad 200 tys. złotych trafiło do organizacji pozarządowych z gminy Łęka Opatowska.  W Urzędzie Gminy podpisano umowy na realizację zadań publicznych. Dofinansowania otrzymało  5 organizacji na realizację następujących zadań:

  1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

 

Wersja XML