Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wielkopolscy sołtysi pielgrzymowali do Św. Józefa Kaliskiego

Dzień Sołtysa to coroczne święto, które jest obchodzone w celu wyrażenia uznania wszystkim sołtysom za codzienną służbę lokalnemu społeczeństwu.

W minioną  sobotę, po raz szósty odbyła się Pielgrzymka Sołtysów do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. W pielgrzymce uczestniczyli sołtysi z województwa wielkopolskiego oraz diecezji kaliskiej. Sołtysi pielgrzymują do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu od kilku lat. Podczas nabożeństwa biskup Damian Bryl zawierzył uczestników pielgrzymki sołtysów świętemu Józefowi.

Gminę Łęka Opatowska reprezentował wójt Adam Kopis oraz Sołtysi  Tadeusz Osada i Piotr Stodolski.

Po Mszy Świętej nastąpiło złożenie kwiatów pod pomnik Św. Jana Pawła II. Ostatnim punktem pielgrzymki było wręczenie Sołtysom Odznak Honorowych „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. Tak zaszczytną odznakę z rąk Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego  Krzysztofa Grabowskiego  otrzymała pan Tadeusz Osada sołtys Wsi Lipie oraz pan Piotr Stodolski sołtys Wsi Zmyślona Słupska. Serdecznie gratulujemy!

 

 

Wersja XML