Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

102 URODZINY PANA JÓZEFA

W dniu 18 lutego 2022r. w Urzędzie Gminy w Łęce Opatowskiej odbyło się uroczyste spotkanie z najstarszym mieszkańcem Gminy Panem Józefem Wróblem, który 20 lutego obchodził 102 urodziny.

To wyjątkowa i piękna okoliczność, która nie zdarza się często. 102 lata życia to piękny wiek i tylko nielicznym dane jest doczekać tak zacnego jubileuszu.

Z dostojnym Jubilatem spotkali się Wójt Gminy Adam Kopis oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Monika Sarnowska – Stempniewska. Jubilatowi towarzyszyli najbliżsi: córka Zofia, córka Anna, wnuczki: Danuta, Paulina, Klaudia, Aleksandra i Natalia.

Na uroczyste spotkanie przybyli także zaproszeni goście: Ks. Kanonik Jacek Andrzejczak – proboszcz parafii Słupia pod Kępnem, Skarbnik Gminy – Alina Brząkała, przedstawiciel Rady Gminy: Katarzyna Szczepańska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu, przedstawiciele sołectwa Zmyślona Słupska: Pan Piotr Stodolski – sołtys wsi i Marcin Jóźwiakowski – członek rady sołeckiej, a także Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej – Lidia Jeziorna z delegacją uczniów.

W imieniu własnym jak i mieszkańców Wójt Gminy przekazał na ręce Pana Józefa kwiaty, upominek oraz list gratulacyjny. Wójt Gminy zwracając się do Szanownego Jubilata powiedział, że dla władz Gminy jest zaszczytem móc świętować wraz z Nim i jego najbliższymi kolejne urodziny. Jest to piękna i skłaniająca do zadumy rocznica przeżycia ponad wieku, który zapewne był wypełniony ciężką pracą, przeżyciami wojennymi i trudem w wychowywaniu dzieci. Życzył Jubilatowi jeszcze wielu lat w zdrowiu i pomyślności, pogody ducha i życzliwości ludzkiej na kolejne lata życia.

Józef Wróbel to jeden z trzech synów Piotra Wróbla i Franciszki rod. Sarnowska. Przyszedł na świat 20 lutego 1920r. w Janówce, gdzie dorastał i kończył Szkołę Podstawową.

W 1958r. w Łęce Opatowskiej zawarł związek małżeński z nieżyjącą już Heleną rod. Kowalek. Od tego czasu jest mieszkańcem gminy Łęka Opatowska.

Dostojny Jubilat w swoim długim życiu wychował sześcioro dzieci – trzech synów i trzy córki, doczekał się również 17 wnuków oraz 14 prawnuków.

Przez całe życie pracował jako piekarz, dodatkowo pomagał żonie prowadzić gospodarstwo rolne.

Jubilat, zaskoczył wszystkich poza sprawnością fizyczną także bardzo dobrą pamięcią; w trakcie rozmowy przypomniał uczestnikom uroczystości w zadziwiających szczegółach wydarzenia lat minionych.

W niedzielę 20 lutego 2022r. w Kościele Parafialnym w Słupi pod Kępnem została odprawiona Mszę Święta w intencji Jubilata. Na zakończenie liturgii ksiądz proboszcz przekazał Panu Józefowi bukiet 102 róż i złożył życzenia od całej społeczności parafialnej. Dzieci z parafii Słupia pod Kępnem upamiętniając trud 38 - letniej pracy Pana Józefa odtworzyły krótką scenkę przedstawiającą pracę piekarza.

Jak można było zauważyć Pan Józef mimo swoich 102 lat życia czuje się dobrze, jest pogodny i radosny.

Serdecznie gratulujemy Panu Józefowi jubileuszu 102-lecia urodzin i życzymy na kolejne lata dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz jeszcze wielu lat zasłużonego odpoczynku w gronie najbliższych.

 

 

Wersja XML