Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kanalizacja do m. Piaski

Zakończono realizację inwestycji  pn Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Piaski – od ul. Brukowej w Łęce Opatowskiej.  Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „INKADRO”  Sp. z o.o. z Rąbczyna.

Zadanie inwestycyjne obejmowało wykonanie około 1,03 km kanałów grawitacyjnych, 0,67 km kanałów tłocznych, budowę 2 szt. przepompowni ścieków, wykonanie 7 szt. przyłączy kanalizacyjnych, robót branży elektrycznej, odtworzenia nawierzchni oraz prac towarzyszących.

Całkowita wartość robót budowlanych wraz z usługą pełnienia nadzoru inwestorskiego wyniosła  1 372 647,67 zł brutto, przy czym kwotę  1 042 138,00 zł  stanowiła dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

 

 

 

Wersja XML