Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisano umowę na wdrożenie grantu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

W dniu 18.02.2022r. Wójt Gminy Adam Kopis przy kontrasygnacie Skarbnika Aliny Brząkały podpisał umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na wdrożenie grantu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Gmina Łęka Opatowska otrzyma 248 000,00 zł na zakup 85 laptopów 13 komputerów stacjonarnych oraz 3 tabletów. Koszt zakupu jednego komputera wyniesie 2 500 zł a tabletu 1 000 zł. (projekt pierwotnie zakładał odpowiednio 3 500,00 zł i 1 500,00 zł). Łącznie wsparcie otrzyma 101 uczniów z terenu Gminy Łęka Opatowska, których oświadczenia lub oświadczenia ich opiekunów zostały pozytywnie zweryfikowane. W umowie CPPC zobowiązało się do przekazania środków finansowych Gminie Łęka Opatowska w terminie do 40 dni roboczych. Po otrzymaniu grantu Gmina Łęka Opatowska będzie mogła przystąpić do ogłoszenia postępowania przetargowego na dostawę powyższego sprzętu, a następnie przekazać je na własność beneficjentom końcowym. Gmina Łęka Opatowska zobowiązała się zrealizować Projekt w zakresie rzeczowym wynikającym z wniosku o przyznanie Grantu, w okresie maksymalnie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wersja XML