Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Trzebień

HISTORIA WSI

Powstanie miejscowości Trzebień datuje się na lata po 1370 roku. Nazwa wsi według starych podań pochodzi od “wytrzebienia”, czyli wycięcia lasów, które porastały ów teren. Początkowo Miejscowość liczyła 13 gospodarstw. Kolejne etapy historyczne Trzebienia nie są bliżej poznane. Podczas zaborów wieś ta znajdowała się w zaborze pruskim. Wojsko Polskie odzyskało i przyłączyło do macierzy okoliczne tereny wraz z Trzebieniem 17 stycznia 1920 r. W tym czasie tutejsze tereny zamieszkiwało 24 chałupników, którzy posiadali razem 570 mórg, a także znajdowało się tutaj 20 gospodarstw oraz dwa folwarki: Trzebień i Morawina, które stanowiły domenę państwową o wie1kości 1.700 mórg, a ich dzierżawcą był Franciszek Wunschik.

Zarys historyczny szkoły w Trzebieniu zaczyna wyłaniać się już w pierwszej połowie XIX wieku. Kolejny etap odsłania się w 1882 r., gdy powstaje murowana placówka oświatowa. Do szkoły uczęszczały dzieci z wsi Trzebień i Biadaszki, a także z folwarków: Trzebień i Morawina oraz z leśniczówki Frankpol, której miejsce obecnie zajmuje Ustronie. Po zakończeniu II wojny światowej nastąpił rozwój wsi, co obrazuje fakt, iż liczba gospodarstw rolnych zaczęła wzrastać. Wieś od początku przejawiała charakter rolniczy, który utrzymuje się tutaj do dzisiaj. Po pięcioletniej przerwie w edukacji, spowodowanej działaniami wojennymi, na terenie Gminy zaczęto organizować szkolnictwo. 15 lutego 1945 r. wznowiła swoją działalność szkoła w Trzebieniu, która początkowo liczyła 4 klasy, a w późniejszym czasie by1a już szkołą ośmiok1asową. Wokół szkoły zaczęły zrzeszać się różne organizacje, m.in. na terenie szkoły powstał Polski Czerwony Krzyż, który w ramach swej działalności miał za zadanie nie tylko udzielać pierwszej pomocy dzieciom w razie wypadku, ale również przeprowadzane były przez opiekunów kursy sanitarne dla mieszkańców, których zwieńczenie stanowił egzamin. Zadaniem kursów była teoretyczna i praktyczna nauka udzielania pierwszej pomocy w razie nieszczęśliwych wypadków. Na terenie szkoły został również otwarty punkt biblioteczny. Szkoła jako placówka oświatowa spełniała ważne zadanie dla rozwoju wsi. Nauczyciel bowiem był zobowiązany do organizowania rolników w spółdzielnie produkcyjne oraz do tworzenia kółek rolniczych, kół gospodyń i Ludowych Zespołów Sportowych. Do tradycji wsi należało wystawianie scenicznych przedstawień teatralnych w szkole. Z czasem zespól przeniósł się do nowo wybudowanego “Domu Strażaka”. W roku 1950 w Trzebieniu została podłączona elektryczność, następnie w 1994 została założona sieć wodociągowa, a w 1996/97 sieć telefoniczna.

Sołtys:

 1. Lubojański Tomasz

Rada Sołecka:

 1. Hołoś Karol
 2. Idzikowski Zbigniew
 3. Jerczyński MArek
 4. Pawlak Marzenia
 5. Szymkowiak Sławomir
 6. Uszycka Beata

Radny:

 1. Jerczyński Michał

Fundusz Sołecki na 2021 rok

Przyznana kwota funduszu 37 745,37 zł

Planowane przedsięwzięcia:

Wersja XML