Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Opatowie

Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Opatowie to nowa placówka w gminie Łęka Opatowska, która rozpoczęła swoją działalność z dniem 3 stycznia 2022r. Celem utworzenia Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego jest uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych na terenie naszej gminy, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego. Inicjatywa stworzenia takiej placówki zrodziła się w 2019r., kiedy to pojawił się program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne” realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Wówczas na poziomie władz gminy Łęka Opatowska podjęto decyzję by pozyskać środki w ramach tego programu, co zaowocowało podpisaniem umowy z Wojewodą Wielkopolskim we wrześniu 2020r. Na podstawie tej umowy gmina Łęka Opatowska w ramach realizacji MODUŁU I otrzymała dofinansowanie na budowę nowego obiektu oraz na jednorazowy zakup sprzętu i niezbędnego wyposażenia, w łącznej  kwocie 2 553 358,00 zł. W marcu 2021 r na działce zlokalizowanej w miejscowości Opatów, przy ulicy Kępińskiej 8a rozpoczęto prace budowlane w/w inwestycji, którą ukończono z końcem grudnia 2021r. Tak stworzona placówka oferuje usługi pobytu całodobowego dla 6 osób, oraz usługi pobytu dziennego dla 15 osób. Oferta wsparcia kierowana jest głównie dla mieszkańców gminy Łęka Opatowska, którzy legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Ideą realizacji programu było stworzenie placówki umożliwiającej pozytywny sposób wpływania na procesy uspołecznienia i nawiązywania relacji interpersonalnych m.in. poprzez wspólny pobyt uczestników w ośrodku. Centrum jest w trakcie angażowania odpowiednich specjalistów, których praca pozwoli na stymulowanie kompetencji społecznych oraz podejmowanie przez osoby niepełnosprawne aktywności na miarę posiadanego potencjału i zasobów. Obecnie w placówce zatrudniono terapeutów zajęciowych, opiekunów oraz rehabilitanta, którzy wspólnie diagnozują i wprowadzają zgodnie z Indywidualnymi planami korzystania z usług Centrum - metody wsparcia dla mieszkańców.

Budynek Centrum oferuje mieszkańcom 6 pokoi jednoosobowych z łazienkami, salę rehabilitacyjną wyposażoną w profesjonale sprzęty rehabilitacyjne oraz salę zajęć terapeutycznych, w której można realizować różne formy terapii zajęciowej. W budynku znajduje się również aneks kuchenny urządzony i wyposażony kompleksowo w różnego rodzaju sprzęty gospodarstwa domowego, dzięki którym mieszkańcy mogą uczyć się i rozwijać kulinarnie. Praca na takich zasobach ma pozytywny wpływ na poczucie samodzielności uczestników w zakresie przygotowywania posiłków, a co za tym idzie we własnym środowisku. Dla potrzeb mieszkańców urządzono również salon połączony z jadalnią, stwarzający warunki domowego ciepła. Budynek wyposażony jest dodatkowo w pralnię, gdzie wszyscy mieszkańcy mają możliwość samodzielnego korzystania ze sprzętów typu: pralka, suszarka, żelazko, stacja parowa. Wyposażenie ośrodka w taki sprzęt pozwala na naukę jego obsługi, a co za tym idzie zdobywanie kolejnych szczebli w osiągnięciu samodzielności.

Wszyscy mieszkańcy placówki mają stworzone warunki do korzystania z łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, umożliwiającej kompleksowe zadbanie o higienę osobistą.

Baza lokalowa Centrum uwzględnia konieczność zapewnienia dostępności osobom niepełnosprawnym do urządzeń higieniczno-sanitarnych i pomieszczeń socjalnobytowych, zgodnie z wymogami przepisów dotyczących budynków użyteczności publicznej. Wszystkie pomieszczenia bazy lokalowej placówki wyposażone są w system monitorująco-alarmowy oraz przyzywowy.

Usługi prowadzone w Centrum charakteryzują się różnorodnością, są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Realizowane usługi mają na celu zapewnienie uczestnikom oraz ich rodzinom poczucie bezpieczeństwa, komfortu i odpoczynku. Zajęcia realizowane w COM pozwalają na pielęgnowanie relacji z innymi mieszkańcami, rodziną, przyjaciółmi oraz dają możliwość prowadzenia normalnego, codziennego życia.

Pracownicy Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Opatowie ze szczególną uwagą dbają by poświęcać uwagę na wsparcie w zakresie samodzielności w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych (takich jak: jedzenie, korzystanie z toalety, mycie się, ubieranie się, poruszanie się) oraz o kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych.

Obecnie z usług placówki korzysta już 6 osób w systemie całodobowym oraz 14 osób w systemie dziennym.

W 2022 roku działalność Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Opatowie prowadzona będzie między innymi dzięki wsparciu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” MODUŁ II realizowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Gmina Łęka Opatowska otrzymała na ten cel środki finansowe w kwocie 969 624,00 zł.

Przystąpienie do programu ”Centra opiekuńczo-mieszkalne” oraz przyznana dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych umożliwiają polepszenie jakości życia dorosłych osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin w Gminie Łęka Opatowska.

 

 

 

Wersja XML