Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

W związku z przystąpieniem Gminy Łęka Opatowska do programu: ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, niezbędnym jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych jakie będą utylizowane na terenie Gminy Łęka Opatowska.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie oświadczenia dotyczącego ilości odpadów wraz z załącznikami i niezwłoczne dostarczenie do Urzędu Gminy w  Łęce Opatowskiej, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska. Oświadczenie wraz załącznikami  dostępne jest w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska oraz na stronie internetowej gminy

Termin składania oświadczenia wraz z załącznikami upływa 28 lutego 2022 r.

O zakwalifikowaniu gospodarstwa do programu decyduje data wpływu oświadczenia wraz z załącznikami do Urzędu. Zbiórka niżej wymienionych odpadów rolniczych będzie bezpłatna, w związku z tym prosimy, aby oświadczenie dotyczące ilości było wypełnione rzetelnie (Gmina Łęka Opatowska nie będzie przyjmowała odpadów od osób które nie zakwalifikowały się do programu – nie złożyły w wyznaczonym terminie oświadczenia z załącznikami oraz odpadów w ilości przewyższającej zadeklarowaną w ankiecie ilość tych odpadów).
Odpady jakie będą bezpłatnie odbierane to:

folie rolnicze, siatki i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag.
Wszystkie wymienione odpady muszą być posegregowane wg. rodzaju:
– folia rolnicza czarna, tunelowa ogrodnicza,

- folia po balotach sianokiszonek,
– siatki do owijania balotów,
– worki po nawozach,
– sznurki rolnicze,
– opakowania typu BIG-BAG.


Planowany termin zbiórki odpadów odbędzie się w I lub II kwartale 2022 roku.

O formie i terminie zbiórki będziemy informować w późniejszym terminie.
Opakowania po środkach ochrony roślin nie będą odbierane gdyż te odpady należy oddać do sklepu, w którym zakupiono dany środek.

DOCXOświadczenie dotyczące ilości odpadów rolniczych.docx (39,74KB)
DOCXZalacznik_1_Oswiadczenie.docx (18,96KB)
DOCXZalacznik_2_Informacja.docx (18,18KB)
 

Wersja XML