Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 2022

Wójt Gminy Łęka Opatowska ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
2. Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Szczegółowe informacje pod linkiem: https://lekaopatowska.bip.net.pl/?a=8144

Wersja XML