Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Raków

Sołtys:

 1. Woźnica Iwona

Rada Sołecka:

 1. Biczysko Tomasz
 2. Korek Maria
 3. Musiałek Leszek
 4. Pacyna Marian
 5. Piszczałka Tomasz
 6. Zaczyk Marta

Radny:

 1. Pacyna Marian

Fundusz Sołecki na 2021 rok

Przyznana kwota funduszu: 42 336,03 zł

Planowane przedsięwzięcia:

 • modernizacja Sali OSP, w tym: wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz budowa zadaszenia nad drzwiami,
 • zakup kamienia wraz z utwardzeniem,
 • dofinansowanie budowy drogi gminnej,
 • dofinansowanie projektu na mini siłownię,
 • doposażenie budynku komunalnego,
Wersja XML