Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wirtualny spacer po ZZO w miejscowości Olszowa

Zapraszamy do wirtualnego spaceru zrealizowanego przez ZZO Olszowa Sp. z o.o. w ramach kampanii edukacyjnej pn.: „Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców gmin południowej Wielkopolski poprzez interaktywny spacer po ZZO Olszowa i zakup pomocy dydaktycznych” dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W tym tak trudnym czasie, kiedy obowiązują ograniczenia w związku z pandemią możesz zajrzeć do niemal wszystkich zakątków Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa, odwiedzając wirtualnie m.in.:

                * halę sortowni,

                * wagę,

                * Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),

                * magazyn odpadów niebezpiecznych,

                * plac dojrzewania kompostu,

                * reaktory stabilizacji tlenowej,

                * składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne:

zrekultywowaną kwaterę nr 1 (w fazie poeksploatacyjnej) i obecnie użytkowaną kwaterę nr 2 (w fazie eksploatacyjnej),

                * budynek administracyjny pełniący także funkcję edukacyjną,

                * ścieżkę edukacyjną,

... i wiele innych obiektów/urządzeń czy maszyn niezbędnych do funkcjonowania instalacji komunalnej jaką jest ZZO Olszowa.

Podczas spaceru czeka na Ciebie narracja lektora z danymi o Spółce, ciekawe informacje tekstowe oraz krótkie filmy dotyczące oglądanych obiektów, maszyn czy urządzeń znajdujących się w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa.

Mamy nadzieję, że spacer zachęci Cię do odwiedzin Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa w realu w zorganizowanej wycieczce edukacji ekologicznej!

Serdecznie zapraszamy do wirtualnego zwiedzania:

http://www.zzo-olszowa.pl/images/prezentacja/

Więcej informacji o realizowanych przez ZZO Olszowa Sp. z o.o. kampaniach edukacyjnych znajdziesz pod poniższymi linkami:

http://www.zzo-olszowa.pl/index.php/kampania-edukacyjna-wfosigw-poznan/upowszechnianie-wiedzy-i-postaw-ekologicznyc

http://www.zzo-olszowa.pl/index.php/kampania-edukacyjna-wfosigw-poznan/ksztaltowanie-swiadomosci-ekologicznej

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML