Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej informuje, że w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 zł dla osoby w rodzinie mogą składać wnioski o wsparcie w ramach w/w programu.

Wnioski o pomoc żywnościową można składać w siedzibie GOPS Łęka Opatowska do dnia 04 lutego 2022r.

DOCXZałącznik_nr_5.docx
DOCXZałącznik_nr_7.docx
PDFZaświadczenie o wynagrodzeniu.pdf
 


 

Wersja XML