Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Umowa użyczenia podpisana

W  dniu dzisiejszym tj. 14 stycznia   br. została zawarta pomiędzy Gminą Łęka Opatowska a Fundacją „Happy Kids” umowa na użyczenie nieruchomości położonej w Opatowie na cele opiekuńczo-wychowacze (rodzinny dom pomocy społecznej).

Umowę ze strony gminy podpisał Wójt Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis wraz ze Skarbnikiem Gminy Aliną Brząkałą, a ze strony Fundacji prezes Aleksander Kartasiński.

Decyzję wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowo-mieszkalnym położonej w Opatowie przy ulicy Kępińskiej numer 8, podjęli radni Rady Gminy Łęka Opatowska podczas sesji w dniu 21 grudnia  2021 r.  Umowa jest zawarta na czas określony od dnia 14 stycznia  2022 r. do dnia 12 stycznia 2042 r.  /20 lat/, na podstawie uchwały nr  XLII/258/2021 Rady Gminy Łęka Opatowska  z dnia 21 grudnia 2021 r.  

Przekazana nieruchomość  ma być przeznaczona na stworzenie Rodzinnego Domu Pomocy Społecznej, celem głównym projektu jest włączenie się w proces deinstytucjonalizacji opieki senioralnej i zwrócenie uwagi na grupy osób, które zostały pominięte przez system pieczy zastępczej – dzieci, które ze względu na swoje dysfunkcje nie mogą samodzielnie kontynuować życia po opuszczeniu rodzin zastępczych czy domów dziecka. Rodzinny Dom Pomocy Społecznej na terenie gminy Łęka Opatowska będzie jedyną taką placówką w kraju prowadzoną dla grupy 8. byłych wychowanków z pieczy zastępczej, które nie mają wsparcia w rodzinie biologicznej i bliskich a wymagają stałej opieki.

Przekazanie przez gminę części kompetencji z obszaru polityki społecznej na rzecz Fundacji Happy Kids jest tworzeniem nowej jakości opieki senioralnej opartej na realizacji zadań nałożonych na gminy z dobrymi praktykami i możliwościami jakie posiada organizacja pozarządowa.

                                                                  

 

Wersja XML