Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa instalacji fotowoltaicznej

W dniu 28 grudnia 2021r. w Urzędzie Gminy w Łęce Opatowskiej podpisana została umowa na „Budowę instalacji fotowoltaicznej dla SUW w Łęce Opatowskiej, Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej oraz Przedszkola i Żłobka w Łęce Opatowskiej”.

Stacja Uzdatniania Wody oraz budynek Przedszkola i Żłobka w Łęce Opatowskiej otrzymają instalacje o mocy 49,9 kWp na każdy obiekt. Natomiast budynek Urzędu Gminy zasilany będzie instalacją o mocy 29,9 kWp. Wszystkie te instalacje wykona spółka WASTA s.c. Beata Wardęga, Piotr Wardęga za kwotę 674 704,00 zł brutto w terminie do końca lutego 2022r.

„Gmina Łęka Opatowska, zgodnie z ogólnoeuropejskimi standardami stawia na odnawialne źródła energii, budowa tej instalacji to jeden z pierwszych kroków w kierunku pozyskiwania eko – energii. Przypomnę, że w środę 05.01.2022r. podpisaliśmy umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla rozbudowy oczyszczalni ścieków w Opatowie. Obiekt ten ma bardzo duże zapotrzebowanie na energię elektryczną a po jego rozbudowie te zapotrzebowanie na pewno wzrośnie, dlatego chcemy aby był on, również zasilany z instalacji fotowoltaicznej. W przyszłości chcemy także pozyskać środki zewnętrzne, które pomogą nam wyposażyć kolejne obiekty w takie instalacje. Mam na myśli pozostałe trzy stacje uzdatniania wody, jak również budynki szkolne i budynki użyteczności publicznej” – ­powiedział Wójt Gminy Adam Kopis.

Wersja XML