Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Opatowie.

W dniu 05.01.2022r. w Urzędzie Gminy została podpisana umowa na opracowanie Programu Funkcjonalno–Użytkowego dla rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych w Opatowie. Opracowanie tego programu jest niezbędne do ogłoszenia przetargu na rozbudowę oczyszczalni ścieków w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Opracowanie programu wykona spółka SUMAX z Krakowa.

W programie Funkcjonalno-Użytkowym, określimy zakres robót oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. Głównym założeniem opracowania będzie zwiększenie przepustowości oczyszczalni z 400m3/d do 800m3/d, poprzez dobudowę drugiego ciągu technologicznego, montaż instalacji fotowoltaicznej zasilającej urządzenia na obiekcie, dobudowa budynku garażowo-magazynowego, wymiana ogrodzenia oraz zakup samochodu specjalistycznego. Ogłoszenie przetargu na realizację tej inwestycji planujemy na przełom I i II kwartału 2022r. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji opiewa na 11 800 000,00 zł z czego  95% tj. 11 210 000,00 zł stanowi dofinansowanie z pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowego Funduszu „Polski Ład” powiedział Wójt Gminy Adam Kopis.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML