Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Seniorzy wzięli udział w projekcie - „AKTYWNI +”

Na przełomie października i listopada 2021r. Seniorzy powyżej 60 r.ż. z terenu Gminy Łęka Opatowska, dzięki współpracy Gminy Łęka Opatowska z Fundacją „Rozwój Zbyszewic” mającą siedzibę w Margoninie, mieli możliwość uczestniczenia w cyklu wykładów dotyczących świadomości prawnej Seniorów, które poprowadziła Pani adwokat i mediator stały. Seniorzy mieli, również okazję skorzystać z przeprowadzonych przez ratownika medycznego wykładów z medycyny, które poszerzyły ich wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy oraz przeciwdziałania epidemii.

Cykl spotkań odbył się w ramach projektu „NA PRZEKÓR PANDEMII-BEZPIECZNA AKTYWNOŚĆ SENIORÓW SZANSĄ NA PRZYWRÓCENIE UTRACONYCH WIĘZI SPOŁECZNYCH” - w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025 - Edycja 2021.

 

Wersja XML