Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Centrum Usług Współnych Gminy Łęka Opatowska

Przedmiotem działalności Centrum Usług Wspólnych Gminy Łęka Opatowska od dnia 1.01.2017r. jest prowadzenie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Łeka Opatowska, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy:

  • Uchwała Nr XXVII/119/2016 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 30.08.2016r.
  • Uchwała Nr XXX/137/2016 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 24.11.2016r.
  • Uchwała Nr XXXII/155/2016 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 29.12.2016r.

 

Wersja XML