Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Transport publiczny na terenie gminy

 W dniu 28 grudnia 2021r. w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska, został podpisany aneks do umowy  zawartej pomiędzy Gminą Łęka Opatowska, PKS Kluczbork Sp. z o.o., Powiatem kluczborskim dotyczący świadczenia usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Wspólną decyzją Rady Gminy Łęka Opatowska umowa została przedłużona do grudnia 2023 roku.

Z transportu zbiorowego będą dowożeni uczniowie do szkół na terenie gminy oraz inni mieszkańcy, chcący dotrzeć  np. do lekarza, apteki, banku itd. pod warunkiem, że będą wolne miejsca i zakupią bilet.

Wersja XML