Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sołectwa

 • Łęka Opatowska

  Brak opisu obrazka
  Najwcześniejsze informacje o istnieniu miejscowości Łęka Opatowska pochodzą z 1280r. Powstała jako przysiółek wsi Opatów. Nazwa miejscowości pochodzi najprawdopodobniej od „łegu” (nazwa podmokłych lasów liściastych lub łąk położonych w dolinie rzecznej). Przymiotnik „Opatowska” został dodany dla odróżnienia od innych miejscowości o tej samej nazwie. Łeka Opatowska położona jest nad rzeką Pomianką. Przez szereg wieków wieś nie odgrywała większej roli. O pewnym ożywieniu można mówić w okresie międzywojennym.
  Data publikacji: 26-02-2021 08:55
 • Zmyślona Słupska

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 26-02-2021 08:54
 • Trzebień

  Brak opisu obrazka
  Powstanie miejscowości Trzebień datuje się na lata po 1370 roku. Nazwa wsi według starych podań pochodzi od “wytrzebienia”, czyli wycięcia lasów, które porastały ów teren. Początkowo Miejscowość liczyła 13 gospodarstw. Kolejne etapy historyczne Trzebienia nie są bliżej poznane. Podczas zaborów wieś ta znajdowała się w zaborze pruskim. Wojsko Polskie odzyskało i przyłączyło do macierzy okoliczne tereny wraz z Trzebieniem 17 stycznia 1920 r. W tym czasie tutejsze tereny zamieszkiwało 24 chałupników, którzy posiadali razem 570 mórg, a także znajdowało się tutaj 20 gospodarstw oraz dwa folwarki: Trzebień i Morawina, które stanowiły domenę państwową o wie1kości 1.700 mórg, a ich dzierżawcą był Franciszek Wunschik.
  Data publikacji: 26-02-2021 08:54
 • Szalonka

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 26-02-2021 08:53
 • Siemianice

  Brak opisu obrazka
   
  Data publikacji: 26-02-2021 08:52
 • Raków

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 26-02-2021 08:52
 • Opatów

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 26-02-2021 08:50
 • Piaski

  Brak opisu obrazka
  Piaski to wieś o powierzchni 269 ha, zamieszkała przez 423 osoby. Działa tutaj Ochotnicza Straż Pożarna i Koło Gospodyń Wiejskich. Z zabytków architektonicznych na uwagę zasługuje Szkoła Podstawowa, jest to budynek z końca XIX wieku.
  Data publikacji: 26-02-2021 08:51
 • Marianka Siemieńska

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 26-02-2021 08:49
 • Lipie

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 26-02-2021 08:49
Wersja XML