Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

103. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Powstanie Wielkopolskie w dziejach naszego narodu było wydarzeniem szczególnym. Dzięki heroicznej walce powstańców, zakończonej zwycięstwem, Wielkopolanie zyskali wolność, a ziemie stanowiące kolebkę państwowości polskiej wróciły do Macierzy.  Dokładnie 103 lat temu  27 grudnia tuż po przyjeździe Ignacego Paderewskiego do Poznania zaczął się ten jedyny zwycięski zryw powstańczy. W tym roku ranga tego wydarzenia jest szczególna, ponieważ pierwszy raz w historii ten dzień jest świętem państwowym, nazwanym Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

W godzinach porannych na cmentarzu parafialnym w Opatowie oraz w Siemianicach uczczono pamięć Powstańców Wielkopolskich. Władze samorządowe gminy w imieniu mieszkańców złożyły biało-czerwone wiązanki kwiatów oraz symboliczne znicze przy grobach poległych powstańców, podkreślając tym samym rolę, jaką odgrywa pamięć i tradycja  w lokalnym środowisku.

 

 

Wersja XML