Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Utwardzenie terenu przy OSP Piaski

W dniu 17.12.2021r. zakończyły się prace związane z utwardzeniem terenu przy OSP Piaski. W ramach inwestycji zamontowano koryto ściekowe oraz kratkę ściekową o dopuszczalnym nacisku do 25 ton. Wykonano odwodnienie budynku OSP oraz odwodnienie utwardzonego placu za budynkiem OSP. Całość zebranych wód opadowych odprowadzana będzie do studni rozsączającej wykonanej w dalszej części nieruchomości. Utwardzenie o powierzchni 222 m2 wykonano z kostki betonowej ułożonej na podbudowie betonowej ogrodzonej obrzeżem z wmurowanej kostki granitowej. Zadanie zostało wykonane przez Przedsiębiorstwo „BRUKMAX” z Wrześni za kwotę 63 283,50 złotych brutto.

Brak opisu obrazka , Brak opisu obrazka , Brak opisu obrazka , Brak opisu obrazka

Wersja XML