Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończenie prac drogowych w Biadaszkach

Zakończono prace związane z realizacją inwestycji pn  „Przebudowa drogi gminnej Biadaszki - Kuźnica Skakawska”. Wykonawcą zadania była  firma  Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A. z Kępna, która zgodnie z umową wykonała wszystkie roboty budowlane za kwotę  739 477,59 zł. brutto.

Zakres prac obejmował przebudowę niespełna kilometrowego odcinka drogi, w tym w szczególności:

 1. rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni i zjazdów z korytowaniem pod jezdnię, zjazdy oraz pobocza kamienne,
 2. wykonanie podbudowy gr. 10 cm z chudego betonu oraz podbudowy gr. 23 cm z kamienia łamanego,
 3. wykonanie nawierzchni jezdni gr. 5 cm z betonu asfaltowego,
 4. wykonanie zjazdów i mijanek z betonu z betonu asfaltowego,
 5. utwardzenie poboczy o szerokości 0,75m kamieniem łamanym typu niesort,
 6. odtworzenie rowu chłonnego.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie byłaby możliwa, gdyby nie wysokie dofinansowanie jakie udało się pozyskać. Na przebudowę drogi w Biadaszkach, Gmina Łęka Opatowska otrzymała bowiem dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 500 000,00 zł.

 

 

Wersja XML