Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie świąteczno-mikołajkowe seniorów

W dniu 9 grudnia w Zajeździe „U Bogusi" odbyło się spotkanie świąteczno-mikołajkowe seniorów Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łęce Opatowskiej oraz wszystkich chętnych. Celem spotkania było podtrzymywanie tradycji i zwyczajów świątecznych, wspominanie dawnych czasów, wspólne rozmowy, a przede wszystkim kontakt z drugim człowiekiem. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział ponad 100 seniorów. Taka frekwencja potwierdza, że warto organizować spotkania, bo zwłaszcza w tym trudnym czasie, każdy pragnie pobyć         z drugim człowiekiem.

Spotkanie rozpoczęła przewodnicząca Zofia Kucharska. Powitała serdecznie wszystkich zebranych i złożyła najserdeczniejsze życzenia. Następnie zabrzmiał dzwonek, który zwiastował pojawienie się niezwykłego gościa. Święty Mikołaj przybył, aby złożyć seniorom życzenia  i obdarować wszystkich upominkami. Życzenia i słodkie upominki dla seniorów przygotowali także Państwo Alina i Romana Idźczak. W ich imieniu życzenia przekazała przewodnicząca KERiI. Wszyscy seniorzy są bardzo wdzięczni za wsparcie i ustawiczną współpracę. Do składanych życzeń dołączyła także Dyrektor Zespołu Szkół w Łęce Opatowskiej Pani Lidia Jeziorna. Przewodnicząca podziękowała za wszelką pomoc ze strony szkoły, zarówno ze strony nauczycieli, jak i uczniów oraz za życzliwość i dobroć, które są tak potrzebne w obecnych czasach. Podczas spotkania można było nabyć ozdoby bożonarodzeniowe z Warsztatów Terapii Zajęciowej ze Słupi pod Kępnem.

Podczas spotkania odbyła się  zbiórka na pomoc dla małej Hani z Łęki Opatowskiej. Po części oficjalnej nastąpił smaczny poczęstunek. Przez długie godziny seniorzy cieszyli się swoim towarzystwem. Spotkanie przebiegało w miłej, serdecznej, już świątecznej atmosferze.

 

Wersja XML