Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komputery dla uczniów z rodzin PPGR - Ważna informacja

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Centrum Projektów Cyfrowa Polska organizatora konkursu grantowego „Granty PPGR” osoby, które złożyły wniosek w ramach konkursu grantowego  Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, a nie załączyły do wniosku dokumentu potwierdzającego zatrudnienie przodka w linii prostej w byłym PGR, są zobowiązane dostarczyć wyżej wymieniony dokument.

Dokumenty potwierdzające fakt pracy przodka w PGR, należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej do dnia 10 grudnia 2021r.

Wersja XML