Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa ul. Spacerowej i ul. Polnej w Opatowie

Zakończono prace związane z realizacją  inwestycji pn „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Spacerowej w Opatowie  oraz przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Opatowie”.  W ramach zadania przebudowano odcinek drogi o łącznej długości 479 m,  w tym o długości 373,5 m i szerokości 5 m na ul. Spacerowej oraz odcinek o długości 105,6 m i szerokości 3,5 m na ul. Polnej. Ponadto, utwardzono pobocza z kamienia łamanego, wykonano zjazdy indywidualne z kostki brukowej, rowy chłonne, a także wykonano kanał technologiczny na ul. Polnej.

Zgodnie z podpisaną umową, Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe S.A. z Kępna, będące wykonawcą przedmiotowego zadania, zrealizowało wszystkie prace  za kwotę 556 231,94 zł.

 

Na realizację inwestycji związanej z przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w tym na przebudowę ul. Spacerowej w Opatowie, Gmina Łęka Opatowska pozyskała dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 202 000,00 zł.

 

 

Wersja XML