Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kanalizacja w Szalonce

Zakończono realizację inwestycji  pn „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów, ul. Bolesławiecka i ul. Wiatrakowa
gm. Łęka Opatowska- Etap I Szalonka
”.  Wykonawcą zadania było konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii „EKO- INŻYNIERIA” Sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego i Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „INKADRO”  Sp. z o.o. z Rąbczyna.

Zadanie inwestycyjne obejmowało wykonanie około 2,09 km kanałów grawitacyjnych, 1,34 km kanałów tłocznych, budowę 5 szt. przepompowni ścieków, wykonanie 38 szt. przyłączy kanalizacyjnych, robót branży elektrycznej , odtworzenia nakładki asfaltowej oraz prac towarzyszących.

Całkowita wartość robót budowlanych wraz z usługą pełnienia nadzoru inwestorskiego wyniosła  3 720 604,33 zł brutto.

Na realizację powyższej inwestycji Gmina Łęka Opatowska pozyskała dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości  3 135 070,00 zł.,   przy czym w związku z mniejszymi niż pierwotnie zakładano kosztami,  na wykonanie kanalizacji w Szalonce wykorzystano  3 029 638,00 zł.  Pozostałe środki, zgodnie z warunkami  przyznanego dofinansowania zostaną przeznaczone na inne wydatki majątkowe.

 

 
 

Wersja XML