Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Centra Opiekuńczo – Mieszkalne”

Gmina Łęka Opatowska poprzez udział w Programie „Centra Opiekuńczo – Mieszkalne” otrzymała dotację z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 2 553 358,00 zł, która pozwoliła na kompleksową realizację budowy Centrum w Opatowie. Już 3 stycznia 2022 r. planowane jest uruchomienie placówki, obecnie trwają procedury rekrutacyjne Uczestników oraz nabór na pracowników Centrum.

Centrum mieści się w nowo wybudowanym budynku parterowym, który zajmuje powierzchnię przekraczającą 557 m.2 Cały obiekt podzielony jest na dwie części tj. pobytu dziennego oraz część, z której mieszkańcy będą mogli korzystać całodobowo.

Część dzienna obejmuje między innymi dostosowaną do potrzeb mieszkańców kuchnię wraz z pełnym wyposażeniem, jadalnię, salę rehabilitacyjną, pracownię połączoną z salonem, pralnię, zmywalnię, gabinet na potrzeby administracyjne, korytarz i hol oraz łazienki. W części całodobowej znajduje się sześć jednoosobowych pokoi wraz z łazienkami, korytarz i brudownik. Na zewnątrz Centrum mieszkańcy będą mogli korzystać z tarasu oraz terenu zielonego, którego potencjał będzie można rozwijać w przyszłości. Cały obiekt pozbawiony jest barier architektonicznych i w pełni dostosowany do osób niepełnosprawnych.

Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w Opatowie jest ośrodkiem wsparcia, który będzie świadczył usługi dorosłym osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, realizowane w ramach pobytu dziennego i całodobowego.

Centrum zapewni łącznie 21 miejsc. 15 miejsc przeznaczonych jest na realizację wsparcia w systemie dziennym, natomiast 6 miejsc przewidzianych jest na świadczenie usług całodobowych.
W ramach wsparcia dziennego Uczestnicy będą korzystać z pobytu w wymiarze maksymalnym do 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku każdego tygodnia. W trakcie pobytu mogą skorzystać z całej przewidzianej infrastruktury COM oraz posiłku, który Centrum będzie zapewniało korzystając z usługi cateringowej. .

Osoby korzystające z zakresu usług pobytu całodobowego zamieszkują w Centrum przez 7 dni w tygodniu. Mieszkańcy mają zapewnione posiłki, dostęp do całej infrastruktury oraz pomoc opiekunów i terapeutów.

Obiekt wyposażono w system przyzywowy, co czyni pobyt w pełni bezpiecznym.
Dla zapewnienia Uczestnikom kompleksowej opieki, Centrum będzie zatrudniało opiekunów, terapeutów zajęciowych, rehabilitanta oraz psychologa. Uczestnicy będą mieli każdego dnia zapewniony transport odpowiednio przystosowanym samochodem.


Głównym celem powstania Centrum jest wspieranie dorosłych, niepełnosprawnych osób. Chcemy, by każdy Uczestnik poczuł się jak w domu. Mieszkańcy będą mieli stworzone warunki do niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich możliwości i potrzeb. Podniesie się jakość życia samych Uczestników przy jednoczesnym odciążeniu faktycznych opiekunów osób niepełnosprawnych.

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z USŁUG COM OPATÓW?

Z usług Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w Opatowie mogą skorzystać dorosłe osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

JAK ZAŁATWIĆ FORMALNOŚCI?

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Opatowie mogą złożyć stosowny wniosek wraz z orzeczeniem potwierdzającym posiadany stopień niepełnosprawności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej.

 

Wersja XML