Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkursu na najlepszą organizację zbiórki i segregację surowców wtórnych:

Konkursu na najlepszą organizację zbiórki i segregację surowców wtórnych.

W ślad za przeprowadzonym w dniu 17 listopada 2021 r.  Nadzwyczajnym Zgromadzeniem Udziałowców ZZO Olszowa Sp. z o.o. oraz w oparciu o
przepisy ustawy o utrzymaniu i czystości w gminach szczególnie biorąc pod uwagę zapisy Art.  3. Ust. 2 pkt 8) pod patronatem Gmin z terenu powiatu kępińskiego
rozpoczynam działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

Celem konkursu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie zbiórki surowców wtórnych poprzez:

§  Utrwalenie nawyku systematycznej zbiórki odpadów i segregacji;

§  Utrwalenie wiedzy o prawidłowym kwalifikowania odpadów do poszczególnych grup surowców wtórnych;

§  Poszerzenie wiedzy o możliwościach wykorzystania odpadów i sposobach przygotowania odpadów do przekazania do recyklingu;

PDFRegulamin_konkursu.pdf (347,01KB)

Wersja XML