Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZŁOTE, DIAMENTOWE i ŻELAZNE GODY POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

„Nie wystarczy pokochać,
trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce
i przenieść ją przez całe życie.”
                                          K.I. Gałczyński

 

W dniu 09 listopada 2021 roku 21 par z terenu gminy Łęka Opatowska świętowało Jubileusze Pożycia Małżeńskiego.

Złote Gody tj. 50 rocznicę ślubu obchodziło 17 par, diamentowe gody, tj. 60 rocznicę ślubu - 3 pary a żelazne gody, tj. 65 rocznicę ślubu świętowała 1 para małżeńska.

Jubilatom w tym wyjątkowym wydarzeniu towarzyszyli Wójt Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sławomir Kasprzak oraz Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego Monika Sarnowska-Stempniewska.

Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą w intencji Jubilatów w Kościele Parafialnym w Siemianicach, którą odprawili: ks. Marek Olszewski - proboszcz parafii Siemianice
oraz ksiądz Józef Wachowiak - proboszcz parafii Opatów. W trakcie liturgii małżonkowie odnowili swoje ślubne przyrzeczenia złożone przed laty. Msza Święta, wygłoszona homilia
i życzenia od księży były wielkim osobistym przeżyciem i docenieniem dla jej uczestników.

Po Mszy Świętej odbyło się uroczyste spotkanie. Przybyłych gości powitała Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego która złożyła Jubilatom gratulacje, że dochowali wbrew wszelkim przeciwnościom przysięgi małżeńskiej i życzyła Jubilatom jeszcze wielu długich lat życia
w zdrowiu i pomyślności, aby byli dla siebie oparciem i nie ustawali we wzajemnej miłości i szacunku.

Do życzeń dołączyli się również Wójt Gminy oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy życząc Jubilatom wszystkiego co najlepsze, aby łączące ich uczucie dodawało im siły i wytrwałości na dalsze lata wspólnego życia.

Najważniejszym momentem spotkania było odznaczenie Jubilatów przez Wójta Gminy przy udziale Wiceprzewodniczącego Rady Gminy medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, nadanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz wręczenie listów gratulacyjnych, kwiatów i upominków.

 

Złote Gody świętowali Państwo:

 1. Krystyna i Henryk Adamscy
 2. Łucja i Józef Appel
 3. Natalia i Henryk Brzezińscy
 4. Maria i Andrzej Domagała
 5. Elżbieta i Jerzy Flaczykowie
 6. Władysława i Kazimierz Froniewscy
 7. Urszula i Zdzisław Góral
 8. Maria i Jan Hołoś
 9. Aniela i Zygmunt Kaźmierczak
 10. Irena i Jan Mierzchała
 11. Halina i Zenon Musiał
 12. Elżbieta i Stanisław Rabiega
 13. Marianna i Jan Sołtysik
 14. Krystyna i Florian Taras
 15. Teresa i Zygmunt Tomczak
 16. Aniela i Jan Uszyccy
 17. Lucyna i Alojzy Woźnica

 

Diamentowe Gody świętowali Państwo:

Maria i Piotr Kaczmarzyk

Marianna i Stanisław Olejnik

Kazimiera i Kazimierz Zimoch

 

Żelazne Gody świętowali Państwo:

Teresa i Kazimierz Cicharscy

Dziękujemy Jubilatom, że zechcieli razem z nami obchodzić swoje święto.

Jesteśmy dumni, że mamy na terenie naszej gminy takie małżeństwa, jak uhonorowane pary. Życzymy wielu jeszcze lat życia; niech nadchodzące dni, miesiące, lata będą pełne optymizmu i radości. Niech upływają w spokoju, w otoczeniu kochającej rodziny, dzieci i wnuków.
Niech zdrowie zawsze dopisuje, a błogosławieństwo Boże dodaje siły do dalszego trwania we wspólnej miłości, szacunku i zaufaniu.

 

 

Wersja XML