Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacja na zakup nowości i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

14 października 2021 r. Gabriela Brzezińska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie podpisała umowę z Julią Konopka-Żołnierczuk – zastępcą dyrektora Biblioteki Narodowej dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Program NPRCz 2.0 ma za zadanie wspieranie rozwoju czytelnictwa poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Dzięki niemu w latach 2021–2025 możliwa będzie pomoc finansowa dla samorządów, które powinny finansować działalność bibliotek, w tym zakup książek.

W ramach dofinansowania Biblioteka w Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie otrzymała   8 000,00 zł na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, i jest to najwyższa dotacja w powiecie kępińskim. Wysokość dotacji o jaką można było wnioskować uzależniona była od zagwarantowanego przez bibliotekę wkładu własnego. Dzięki temu, że Biblioteka w Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie w 2021 r. ma zamiar przeznaczyć na zakup książek i zdalny dostęp do nowości wydawniczych 32 000,00 zł z własnych środków, udało się pozyskać tak wysoką dotację. Całość zadania wyniesie 40 000,00 zł i zasili księgozbiór biblioteki głównej oraz jej dwóch filii. W ramach zadania zakupione zostaną książki oraz opłacona zostanie usługa zdalnego dostępu do e-booków i audiobooków.

 

Wersja XML